LogoHome

A celiqum cellulóz szigetelés alkalmazási területei

A hőszigetelés mint az új, mint a meglévő épületek esetében azon épületelemek hőtani viselkedését hivatott javítani, amelyek az épület köpenyét alkotják.

  • vagyis az épületbelsőt határolják a külső környezettől. 

A CELIQUM hőszigetelés laboratóriumban vizsgált hővezetési értéke optimálisan 0,036 W/mK és 0,046 W/mK közt van. Ez nagyban függ a termék sűrűségétől (például 50 kg/m3 sűrűség esetében a legkisebb az értéke, vagyis λ=0,038 W/mK). A CELIQUM hőszigetelés alkalmazása hozzájárul az épület energiatakarékosságához. Az épület tervezője számításokkal kell biztosítsa az érvényes előírásoknak megfelelő legkisebb hővezetési tényezőt.

Hő közvetítés/leadás szempontjából általában az épületek belső melegének 20-30 %-a a legfelső födém, illetve a tetőn keresztül távozik.

30-40 %-a a külső falakon keresztül, 10%-a a padló át, a fennmaradó rész pedig a nyílászárók résein tűnik el.

A CELIQUM hőszigetelés, mint a födémek és tetőterek, mint a falak és homlokzatok, mint pedig a padlók szigetelésére sikerrel alkalmazható.

Az épületek belsejében található könnyűszerkezetek (elválasztó falak, köztes födémek) esetében is javasolt a Celiqum szigetelés alkalmazása, tekintettel kiváló hangszigetelő képességére, ami gépi befújással elérhető tömörségének köszönhető.

Ezt a terméket szakemberek valósították meg, azzal a céllal, hogy az épületek külső és belső szigeteléseként alkalmazzák, megnövelve ez által a meglévő és az új épületek hőellenállását, ami gazdaságosabbá teszi használatukat. 

A CELIQUM szigetelést megcélzó tervezési folyamatban, az alkalmazási és beépítési technológián túl, figyelembe kell venni a következőkben felsorolt érvényes műszaki irányelveket tartalmazó szabályozásokat is: 

107/0-2002 „Az épületek hőszigetelési munkáinak tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szabályozás”;

107-2005 „Az épületek elemeinek hőtechnikai számítására vonatkozó szabályozás”;

203-1991 „Az épületek hőszigetelésének teljesítmény növelésével és kondenzációs rendellenességeinek javításával kapcsolatos tervezésére és kivitelezésére vonatkozó műszaki előírások”;

– P 118 – 1999 „Az épületek tűzbiztonságára vonatkozó szabályozás”;

 Minden szigetelési munkánál be kell tartani az érvényes román műszaki szabályozásokat. 

You might also enjoy