LogoHome

Domeniul de utilizare a izolației celuloză

Domeniul de utilizare a izolației celuloză: Izolatie celuloza Celiqum

Izolația termică se utilizează în scopul îmbunătăţirii comportării la transfer termic a elementelor de construcţie care formează anvelopa clădirii, atât în cazul construcţiilor existente, cât și a celor noi. Deci domeniul de utilizare a izolației celuloză este termoizolaţia.

Termoizolaţia din fibre celulozice are o conductivitate termică de laborator ce depinde de densitatea materialului pus în operă, cuprinsă între 0,036W/mK și 0,046W/mK (de exemplu la o densitate a produsului de cca. 50 kg/m3, conductivitatea termică este de 0.038 W/mK). Termoizolarea cu produsul CELIQUM contribuie la economia de energie în construcţii. Proiectantul construcţiei va asigura prin calcul rezistenţa minimă la transfer termic conform normativelor în vigoare. 

În general căldura interioară a clădirilor se disipă în procent de:

20-30 % prin planșee sau acoperișuri.

30-40 % prin pereți, 10 % prin pardoseală, iar restul prin tâmplării.

Izolația Celiqum este adecvată pentru izolarea planșeelor, acoperișurilor mansardate, pereților inetriori și exteriori, a pardoselilor și a fațadelor.

Daca elementelor interioare de construcție cu structură ușoară (pereți despărțitori și plașe între niveluri). Deci de asemenea este recomandată utilizarea Celiqum pentru calitățile sale bune de izolare fonică, datorită compactității stratului realizat prin aplicare mecanică.

Este conceput pentru realizarea izolaţiei termic la interiorul şi la exteriorul clădirilor în scopul îmbunătăţirii rezistenţei termice a elementelor construcţiilor.

La elaborarea proiectelor de izolaţie cu CELIQUM, pe lângă tehnologia specifică de punere în operă, se va ţine seama și de prescripţiile din următoarele reglementări tehnice în vigoare:

107/0-2002 „Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri”;

107-2005 “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

203-1991 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolării termice şi de remediere a situaţiilor de condens”;

– P 118 – 1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor. Se respectă prevederile reglementărilor tehnice specifice româneşti în vigoare. 

You might also enjoy